SSI ļʱ

SSI ļʱ
当前位置:5068个性网 > QQ分组 >

很酷的一款男生情感qq分组:你那时的心情 我想我能理解

来源:5068个性网    发表时间:2013-03-26    加入收藏

 如果你真的喜欢滥情那我不好说什么,如果你真的不喜欢跟我在一起了 请你跟我说 我可以成全你,我想给你句忠告 我想毕竟我比你那些炮友说的话值得相信吧,玩要有度 等以后长大了 你那时的心情 我想我能理解。

 • ② 0 ①①
 • ◤           已  ◢
 • ◤       落      ◢
 • ◤   幕          ◢
 • ◤ ,            ◢
 • ② 0 ① ②
 • ◤            姐 ◢
 • ◤         卷    ◢
 • ◤       土      ◢
 • ◤    从         ◢
 • ◤ 来            ◢

---------------------------------------

 • ══
 • >> |你|.   ﹏
 • >> |和|.   ﹏
 • >> |我|┆的┆
 • >> |,|┆节┆
 • >>  ____ ┆日┆
 • >>  ____ ┆哦┆
 • ══

---------------------------------------

 •   ,‐ 、,ˊ ˋ.
 •   `.        .'
 •       ˋ .`  
 •   ╔╤═╤═╤╗
 •   ║;;亲爱的≯║
 •   ╚═════╛
 •      相 -      
 •           - 至
 •      亲 -      
 •          -  死
 •      相 -    
 •          -  不
 •      爱 -    
 •           - 舆 
 •    ║;;狠长久≯║

 •  
 • )) : 夲 期 宔 媞
 •      ┼────   
 •  最                
 •  後                
 •  乛、 ︹
 •  刻  切
 •  明  因
 •  白  太
 •    年
 •    轻
 •       ╭⌒⌒のˊ    
 •       ( . .)ˋ    
 •      〇〇        
 •      ────┼    

 • 一个人笑。 
 •    ┛ 
 • 一个人哭。 
 •    ┛ 
 • 一个人走。 
 •    ┛ 
 • 一个人停。 
 •    ┛ 
 • 1 点旳思 念
 • ___________________
 • 1 点旳埋 怨
 • ___________________
  SSI ļʱ
  SSI ļʱ
  SSI ļʱ
  SSI ļʱ
   SSI ļʱ